Հայկական ԵՄՔԱ կառուցվածքը

 

Հաստանում ԵՄՔԱ շարժման առաջնային օղակները տեղական ԵՄՔԱ կազմակերպություններն են, որոնք.

  • կիսում են ԵՄՔԱ ընդհանուր առաքելությունն ու հեռանկարը,
  • ոչ առևտրային և ոչ կառավարական կազմակերպություններ են,
  • ինքնուրույն գործող անկախ իրավաբանական անձինք են։

Նրանց կողմից և նրանց ընդհանուր համատեղ կառավարման ներքո հիմնադրվել է ԵՄՔԱ Հայկական Ազգային Միությունը՝ խթանելու իր անդամների համագործակցությունը և բարձրացնելու նրանց համատեղ ջանքերի արդյունավետությունը։

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ծանոթանալ յուրաքանչյուր կազմակերպության կառավարման կառուցվածքի հետ։

ԵՄՔԱ Հայկական Ազգային Միություն

Երևանի ԵՄՔԱ

Սպիտակի ԵՄՔԱ

Վանաձորի ԵՄՔԱ

Վարդենիսի ԵՄՔԱ

«Օզոն» ԵՄՔԱ (Նյութը վերամշակման փուլում է)